Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Informationsmaterial

Här kan du utan kostnad ladda ner utbildningsmaterial för personer som har drabbats av hjärtstopp, samt vårdpersonal.

För överlevare och närstående

Ett informationsmaterial i första hand avsett för dem som överlevt ett hjärtstopp och deras närstående.

Klicka här för att ladda ner informationsmaterialet.

För vårdpersonal

Ett utbildningsmaterial avsett för vårdpersonal med syfte att förmedla kunskap till demo som möter, vårdar eller behandlar människor som överlet ett hjärtstopp.

Här kan du ladda ner informationsmaterial för vårdpersonal.